24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
13 Ιουνίου 2011

Ομιλία της υπουργού Εργασίας, Λούκας Κατσέλη, στη σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Γενεύη. Χρειάζονται ηγέτες που θα κοιτάξουν το παρελθόν με κριτική ματιά και θα δώσουν τέτοιες λύσεις για το μέλλον, που θα ενισχύσουν τη νομιμότητα της δημοκρατικής διαδικασίας και θα προωθήσουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, ώστε οι λαοί να μην αισθάνονται ότι «είναι πολύ μικροί για να τους υπολογίζουν», τόνισε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη στην ομιλία της στη σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, που διεξάγεται στη Γενεύη.
Στην ολομέλεια της 100ης συνόδου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, συμμετέχει εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εργαζομένων και εργοδοτών από τις 183 χώρες- μέλη του διεθνούς οργανισμού.
Στην ομιλία της η κ. Κατσέλη υπογράμμισε ότι η σύνοδος του ΔΟΕ διεξάγεται σε μία σημαντική χρονική συγκυρία, καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 εξαπλώθηκε γρήγορα και μετατράπηκε σε μία κρίση ρευστότητας, φερεγγυότητας και απασχόλησης σε πολλές χώρες επιδεινώνοντας την ανεργία, τις ανισότητες και τις πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις.
«Η ανάγκη γίνεται όλο και επιτακτική», συνέχισε, «να αντιμετωπισθούν συλλογικά και με μεθοδικό τρόπο οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, να ρυθμιστούν αποτελεσματικά οι παγκόσμιες χρηματαγορές και να επιμερισθούν δίκαια και στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα οφέλη και το κόστος της παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα», ανέφερε, «είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε πληρέστερα την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των χρηματοπιστωτικών αγορών με την πραγματική οικονομία και να αντλήσουμε τα ανάλογα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών».
Η έκκληση του γενικού διευθυντή του ΔΟΕ για μία πολυμερή κοινωνική συνοχή, επεσήμανε η κ. Κατσέλη, είναι όσο ποτέ επίκαιρη σήμερα και ιδιαίτερα πιεστική στην περίπτωση της Ελλάδος, που εφαρμόζει εδώ και ένα χρόνο ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της, με σημαντική στήριξη αρκετών κρατών και υπογράμμισε ότι ο μετριασμός της αύξησης της ανεργίας, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητας αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία.
Εξίσου απαραίτητη, τόνισε, «είναι η πολιτική συνοχής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι συστημικοί κίνδυνοι αφερεγγυότητας, περιλαμβανομένων των κερδοσκοπικών επιθέσεων επί σκληρών νομισμάτων και κρατικών ομολόγων, να εξασφαλισθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να επιτευχθεί με τάξη η διαχείριση του χρέους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών».
Η υπουργός Εργασίας, υπογράμμισε ότι «τέσσερις προτεραιότητες χρήζουν της επείγουσας προσοχής μας:
1. να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί ο αποτελεσματικός συντονισμός και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς η επιλογή των δημοσίων δαπανών που θα μειωθούν και των φόρων που θα αυξηθούν επηρεάζουν και την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ομοίως οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας επηρεάζουν και την παραγωγικότητα και τις δημοσιονομικές επιδόσεις. Ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα δεν θα πρέπει να επιδεινώνουν την ανισότητα και την άνιση κατανομή των βαρών, τα επιδόματα ανεργίας και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις δεν θα πρέπει να δημιουργούν κίνητρα για αδήλωτη εργασία και φοροδιαφυγή.
2. να προωθηθεί ενεργά η απασχόληση και να βελτιωθεί η επιθεώρηση εργασίας, καθώς η ελαστικότητα στην αγορά εργασίας και η απορρύθμιση δεν εγγυώνται αυτόματα ούτε εργασία για όλους ούτε αποδεκτά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Καλά στοχευμένες πολιτικές στην αγορά εργασίας, σωστά κίνητρα και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιθεώρησης εργασίας, μπορούν να βοηθήσουν με καινοτόμους τρόπους τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς απασχόλησης.
γ. να χορηγηθεί αρκετή ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, καθώς με μεταρρύθμιση και αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, την αύξηση των πιστώσεων σε βιώσιμες μικρές επιχειρήσεις, τη σύσταση ταμείων κοινωνικής οικονομίας και την εισαγωγή κοινωνικών ομολόγων, μπορει να εξασφαλισθεί η ρευστότητα και η λειτουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.
4. να επιδιωχθεί ένας δραστήριος κοινωνικός διάλογος για πολιτικές καινοτομίας και μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης, καθώς η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί νέες προκλήσεις, που απαιτούν πιό συνεπείς και ευέλικτες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό της πολιτικής».
Σήμερα το απόγευμα η κ. Κατσέλη θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα «απασχόληση και κοινωνική δικαιοσύνη σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία».