24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
10 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Ιωάννινα, 09-11-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                 
                                                                                                Αριθ. πρωτ.: οικ. 80880/3019

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Την Παρασκευή 11-11-2011 και ώρα 09.30 π. μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-10-2011 συνεδριάσεως.
1.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή φράγματος (σαρζανέτ) στον ποταμό Λούρο)», αναδόχου Αναστασίου Τάσιου, μέχρι την 24-12-2011.
2.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ιερών Ναών των Δ.Δ. Μόλιστας και Μοναστηρίου Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 30-12-2011.
3.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αμάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2012.
4.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2011.
5.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα μέσω Ρού Καλαμά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη ΕΔΕ , μέχρι την 30-12-2011.
6.Έγκριση συμμετοχής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, στις συμβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για τα Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2012.
7.Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμο Κόνιτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, με δικές του διαδικασίες.
8.Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
9.Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012 και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
10.      Έγκριση μίσθωσης δύο (2) ταχυδρομικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ηπείρου.
11.      Έγκριση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες εξοπλισμού και υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
12.      Έγκριση μετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή του στο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
13.      Έγκριση μετακίνησης των κτηνιάτρων Κων/νου Ζευγολά και Λαμπρινής Σταμούλη, υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή τους στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τροφίμων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Νοεμβρίου στην Αθήνα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
14.      Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προκειμένου να καταθέσει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο για τον προσδιορισμό δικάσιμου καθορισμού των τιμών μονάδας και για τις λοιπές ενέργειες για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών».
15.      Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ των Δήμων Αθαμανίας, Αράχθου, Αμβρακικού, Κομποτίου και Ξηροβουνίου του Νομού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι την 30-11-2011.
16.      Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας με τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισμού € 450.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η ορισθείσα για την 18-10-2011 δημοπρασία του, δεν διεξήχθη λόγω απεργίας των Μηχανικών – μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17.      Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-10-2011 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αναχωμάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
18.      Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 01-11-2011 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
19.      Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου στην Κρυοπηγή και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20.      Έγκριση πληρωμής δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών, για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας πρώην υπαλλήλου της Νομαρχίας Πρέβεζας.
21.      Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή διωρύγων αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης», αναδόχου Χρήστου Ράπτη.
22.      Έγκριση μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του ενδέκατου θεματικού σεμιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΑΛΙΝ  της Εσθονίας, από 27-11-2011 έως 02-12-2011.
23.      Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
24.      Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε.  Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.
25.      Έγκριση μετακίνησης του Αποστόλου Τσίτσικα, Προϊσταμένου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεμβρίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
26.      Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αλατιού λευκού (πλυμένου) οδικών δικτύων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, κατά τη χειμερινή περίοδο 2011-2012 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής.
27.      Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού» του Προγράμματος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών».
28.      Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή τουριστική έκθεση PHILOXENIA, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 18 έως 20-11-2011.
29.      Έγκριση του αριθμ. 2/09-11-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών των προσωρινών μειοδοτών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
30.      Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, με δικές του διαδικασίες.
31.      Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Αγία Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, μέχρι την 30-12-2011.
32.      Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Τζουμέρκων Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά.
33.      Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
34.      Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
35.      Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
36.      Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα την 15-11-2011, για τη συμμετοχή του σε σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα «Έλεγχος εισαγωγών», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
37.      Έγκριση μετακίνησης του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ. & Α., με τίτλο «Διαχείριση Υδατικών πόρων», που θα διεξαχθεί από 5-12-2011 έως 9-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38.      Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών όχθης χειμάρρων Άννινου και Κομποτέϊκου στην περιοχή Αλή – Αγάς Κομποτίου», προϋπολογισμού € 85.000,00 με ΦΠΑ.
39.      Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρευρεθεί στη διεθνή τουριστική έκθεση PHILOXENIA, από 18 έως 20-11-2011.