24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
9 Νοεμβρίου 2011


Άρτα 9 Νοεμβρίου 2011

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ


ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων 2007-2013»


·        Το Επιμελητήριο Άρτας ενημερώνει τις Επιχειρήσεις – Μέλη του καθώς και κάθε ενδυνάμει Επενδυτή ότι, η Αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε μέσα του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» τη Δράση «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

·        Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 72.000.000 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη.

·        Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει:
Ø Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
Ø Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

·        Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1
Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρήσεων (σε φάση start-up).

ΔΡΑΣΗ 2
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Για τις Δράσεις 1 και 2 το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

·        Η Δράση 1 αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους  ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 01/01/2011.

·        Η Δράση 2 αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί πριν την 01/01/2011, απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω και θα πρέπει να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων των και  των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας».
Για την φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τις επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο Επιμελητήριο Άρτας, Αρμόδιος κ. Χρήστος ΚολοβόςΔιευθυντής, τηλ: 2681028728,78737, για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης ορίζεται η 15/11/2011 και καταληκτική η 15/01/2012.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του προγράμματος είναι η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, ήτοι η εταιρία των Επιμελητηρίων.

Πληροφοριακό υλικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους:
§  Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (www.diaxeiristiki.gr)
§  Επιμελητήριο Άρτας (www.e-artas.gr)