24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
2 Δεκεμβρίου 2011


Αφού εγκρίθηκε το χρήμα για το φεστιβάλ μέλισσας και για τις εκκλησίες, επιτέλους αυτός ο τόπος κυβερνιέται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1-12-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ. 26510- 27390
26510- 87201
FAX: 26510 -34047
EMAIL:press-office@php.gov.gr
ΠΡΟΣ.: Μ.M.E.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιλογή για χρηματοδότηση του έργου
ανάπλασης Τριγώνου Άρτας

Με εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, η πράξη «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου» του Δήμου Αρταίων επελέγη για χρηματοδότηση από τον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.238.292,68 ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε ο Περιφερειάρχης, ο Δήμος Αρταίων θα πρέπει εντός πέντε εργασίμων ημερών θα πρέπει να στείλει υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

Δημοπρατήσεις νέων
έργων στην Π. Ε. Άρτας

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 30.11.2011. Πρόκειται για τα εξής:
• Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ. Δ. Ελάτης και Πηγών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
• Επέκταση σωληνωτού οχετού μετά τοιχείου στο συνοικισμό Σγάρας Καταρράκτη, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ
• Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα- Στρογγυλής, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολύδροσου, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
• Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
• Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόμενο Ι.Ν. Αγίου Μάξιμου Γραικού Άρτας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιμίνης Άρτας προϋπολογισμού 9.000 ευρώ.

Αντιπλημμυρική παρέμβαση
σε Κατσικά – Ανατολή Ιωαννίνων

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», στην Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής:
• Εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου».
• Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 για την περαίωση της προθεσμίας των εργασιών της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας για τη νέα χάραξη της οδού Θεσπρωτικό – Τύρια (υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα).

• Εγκρίθηκε η δαπάνη συμμετοχής στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που διοργανώνεται από 2 έως 4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.