24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
12 Δεκεμβρίου 2011


Το 9. και το 10. είναι και το μέλλον στις επιχειρήσεις  γι αυτό η δήμος μεριμνά.
Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 14-12-2011 και ώρα 7:30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1.Επέκταση αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Άρτας στα όρια του ενιαίου Δήμου Αρταίων
2.Αναμόρφωση ΟΣΑΑ
3.Αναμόρφωση πρ/σμού
4.Διαγραφή χρέους
5.Μίσθωση χώρου στη θέση «Χειμαδιά» στην Τ.Κ. Λιμίνης
6.Επί αιτήσεως Άγγελου Μπίκα για επιστροφή χρημάτων δαπάνης κατασκευής πεζοδρομίου
7.Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 181/2011 Α.Δ.Σ. (Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων των πρώην Δήμων Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου, Φιλοθέης, στο Δήμο Αρταίων)
8.Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων της προμήθειας καυσίμων
9.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αρταίων για τη συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»
10.Καθορισμός αριθμού αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

11.Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
12.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων του οδικού δικτύου της πόλης και ανωνύμου οδού στους Αγίους Αναργύρους»
13.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Κεραματών»
14.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών στο Τ.Κ. Καμπής»
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και απολογισμού του έργου: «Συντήρηση και κατασκευή παιδικών χαρών»
17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Υποδομές χώρου παιδικής χαράς έναντι Διοικητηρίου ΤΕΙ»
18.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία στο Δήμο Φιλοθέης»
19.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων στα Δ.Δ. Βίγλας – Στρογγυλής»
20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου (α΄ φάση – έργα υποδομής)
21.Επί αιτήσεως Ιωάννη Χρόνη για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη παρόδου οδού Τζουμέρκων»
22.Επί αιτήσεως «ΣΤΙΒΟΣ- Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στο Δήμο Αρταίων»