24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
8 Δεκεμβρίου 2011

Άνθρωπε της Άρτας, άνθρωπε της Ελλάδας, άνθρωπε του πλανήτη εδώ θα βρείς τις ερωτήσεις του μεσομακχρόνιου μάστιρ πλανάρ των εγκεφάλων που σε κυβερνάνε. 
Επειδή είναι στην 1η φάση ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ σχεδιασμός τρέχα να απαντήσεις γιατί στην δεύτερη θα σωθείς πραγματικά.
Βοήθειά σας.....
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2011-2014

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ο Δήμος Αρταίων στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Σχεδίου 2011-2014 βρίσκεται στην 1η φάση που αφορά το Στρατηγικό Σχεδιασμό. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Αρταίων 2011-2014, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.arta.gr.

Έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω  μπορείτε να  συμμετάσχετε στην διαδικασία της διαβούλευσης συμπληρώνοντας τους ακόλουθους πίνακες με τις σκέψεις και τις ιδέες σας, εντάσσοντας τις προτάσεις σας στον  αντίστοιχο στόχο.

Στόχος(1) Διοικητικός εκσυγχρονισμός, ψηφιακές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση του πολίτη
1

2

3


Στόχος (2) Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη, πρόνοια, υγεία
1

2

3


Στόχος (3) Καθημερινότητα
1

2

3


Στόχος (4) Πολιτισμός
1

2

3Στόχος (5) :  Τοπική ανάπτυξη,  επιχειρηματικότητα, απασχόληση
1

2

3Στόχος (6) Μόρφωση, νεολαία και αθλητική δράση
1

2

3


Στόχος (7) Περιβάλλον, ενέργεια, χωρικές ρυθμίσεις και οργάνωση
1

2

3


Έχετε κάποια άλλη παρατήρηση / σχόλιο όσον αφορά την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού;Προαιρετικά μπορείτε να συμπληρώσετε και τα στοιχεία σας

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

email:Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.