24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
5 Μαρτίου 2012

Από το ανεξάρτητο CNN τ' αρρρρααααααααααααα Γιάνννννννννν
Πέφτει πολύ γράψιμο στο δημαρχείο
Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων  [5.3.12]
 
Τη Δευτέρα 12/03/2012 θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (χαρτί φωτοτυπικό)» για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  51.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης και τα έντυπα της οικονομικής προσφοράς και πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι: Χ. Σφήκα,  Κ. Τσεκούρα,   τηλ.2681362250 ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».