24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
15 Μαρτίου 2012

Με τι ασχολείτε ο σωτήρας Τσιρώνης; Μήπως με τη ΔΩΔΩΝΗ; Μήπως με τα αδιάθετα γεωργικά προϊόντα της Άρτας; Μήπως με τα έργα ανάπτυξης που θα δώσουν ώθηση στο νομό; Μήπως με την Υγεία;  Μήπως με την ανεργία στην Ήπειρο που σπάει ρεκόρ; Όχι! Ο σωτήρας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ασχολείται με σπουδαιότερα πράγματα. Ασχολείται με την κλιματική αλλαγή. Άκουσε Αλλαγή ο Δημητράκης και είπε ότι ΠΑΣΟΚ θα είναι και το κλίμα. Έτσι κατέθεσε μαζί με άλλους σωτήρες πρόταση νόμου για πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτά είναι! Δώσε χρηματοδότηση Ευρώπη μου να τρίβουν τα χέρια τους οι σωτήρες που ξεπούλησαν την Ελλάδα.




                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)



Είκοσι τρεις βουλευτές, καταθέσαμε Πρόταση Νόμου την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή με θέμα «Πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης και βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Η κατατεθείσα πρόταση νόμου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των τελευταίων μηνών, με φορείς του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και με τις σχετικές Εθνικές Αρχές. Σκοπός είναι η ολοκληρωμένη αναπτυξιακή αντιμετώπιση των θεμάτων των ΑΠΕ, ώστε παραγωγοί και καταναλωτές να ωφελούνται από την ανάπτυξη του κλάδου και να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για το 2020. Η πρόταση νόμου έχει τέσσερεις κεντρικούς άξονες:

1. Τη δημιουργία του πλαισίου χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ με συνέπεια την κατάργηση του Τέλους ΑΠΕ και την ελάφρυνση των καταναλωτών,
2. Τη δημιουργία σταθερού χρηματοδοτικού εργαλείου με πρόσθετους πόρους για την ομαλή και αδιάλειπτη χρηματοδότηση των ΑΠΕ ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική δραστηριότητα, αλλά και να επιτευχθούν οι στόχοι για το κλίμα ως το 2020.
3. Τη ριζική αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης και τη μετονομασία του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, με στόχο να μην επιβαρύνονται οι πολίτες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά να επιβαρύνεται συνολικά η χρήση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων,
4. Τη υιοθέτηση σειράς ξεκάθαρων διατάξεων που βελτιώνουν και απλοποιούν το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΑΠΕ, και οδηγούν στη δημιουργία θετικού επενδυτικού κλίματος στον χώρο της ενέργειας.