24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
22 Ιουνίου 2012

Συμμετοχή του Δήμου στην πρόταση «FISH TOURISM»


Τη  συμμετοχή του Δήμου Αρταίων ως εταίρου στην υποβολή πρότασης με τίτλο «FISH TOURISM» στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013» συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000€... 


...αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας που συνεδρίασε την Τετάρτη 20 Ιουνίου. Στους στόχους της συγκεκριμένης Πρότασης περιλαμβάνονται: 

Η Προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Η Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αλιείας.
Η Προσέλκυση νέων επενδύσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η Ενίσχυση των βιοτεχνικών προϊόντων αλιείας.
Η Προώθηση  της εμπειρικής γνώσης και των παραδόσεων που σχετίζονται με την αλιεία.
Η Ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης, με νέες καινοτόμες και βιώσιμες υπηρεσίες.
Η Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων αλιευτικού τουρισμού στην Ιταλία και την Ελλάδα.
Η Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και των τουριστών σχετικά με τα περιβαλλοντικά οφέλη της παραδοσιακής αλιείας.
Η Δημιουργία ενός δικτύου δημόσιων / ιδιωτικών φορέων ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της αλιείας.
 

Στο Εταιρικό σχήμα θα συμμετέχουν ο Δήμος Πάργας από Ελληνικής πλευράς, Επικεφαλής τον Δήμο Καλλίπολης, από Ιταλικής πλευράς.
 

Η πρόταση, σε περίπτωση που εγκριθεί, θα είναι 100% χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο.