24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
21 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Προκειμένου να σταματήσουμε την δίωξη των Ελλήνων από το δημόσιο (εν προκειμένω από το Υπουργείο Οικονομικών και τις κατά τόπους ΔΟΥ) για ενδεχόμενες οφειλές μας που προέκυψαν από τις, πέρα από κάθε αμφιβολία πλέον, μεθοδεύσεις πτωχεύσεώς μας από την Ελληνική κυβέρνηση, τους δανειστές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς συνυπεύθυνους “εταίρους” μας και μη, προτείνω να καταθέσουμε δηλώσεις όπως η ακόλουθη προς την αρμόδια ΔΟΥ. Έχουν υποχρέωση εκ του νόμου να παραλάβουν τέτοιες δηλώσεις εφόσον είμαστε φορολογούμενοι και έχουμε έννομο συμφέρον να δηλώσουμε ο,τιδήποτε αφορά στην οικονομική σχέση μας με το δημόσιο. Επιβάλλεται επίσης εκ του νόμου να μας απαντήσουν εγγράφως.
Ζητάμε από τον διευθυντή ή τον αρμόδιο προϊστάμενο να “χρεώσει” την δήλωσή μας προς το υπεύθυνο τμήμα (π.χ. Εισόδημα) και κατόπιν καταθέτουμε την δήλωση στο πρωτόκολλο από το οποίο λαμβάνουμε αντίγραφο. Καλό είναι να έχουμε έτοιμο αντίγραφο μαζί μας στο οποίο ζητάμε να γραφεί ο ίδιος αριθμός πρωτοκόλλου ή ζητάμε να λάβουμε αντίγραφο της πρωτοκολλημένης δηλώσεώς μας πριν την παραδώσουμε στο αρμόδιο τμήμα.
——————-
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του/της ________________  του _________,  κατοίκου ________________
Με  ΑΦΜ  __________
ΠΡΟΣ: Τον διευθυντή και τους προϊσταμένους της __ ΔΟΥ ________
ΘΕΜΑ: Αναφερόμενα χρέη μου προς το δημόσιο
Κύριοι,
Όπως ήδη θα πρέπει να γνωρίζετε, από 28/9/2012 έχουν κατατεθεί από τον κ. Αρτέμιο Σώρρα έξι (6) ομόλογα, ποσού εκατόν δισεκατομμυρίων ($100.000.000.000) δολαρίων ΗΠΑ έκαστο, σε λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας στον οποίο μέτοχος είναι ο Ελληνικός Λαός επομένως και εγώ εφόσον έχω υπογράψει στο “ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ” περί αποδοχής της πρότασης δανειοδότησης της χώρας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για 100 χρόνια, το οποίο ψήφισμα αυτή την στιγμή είναι εν εξελίξει σε ολόκληρη την χώρα.
Η ελληνική κυβέρνηση όφειλε από τον Οκτώβριο του 2012 να είχε ρευστοποιήσει τα ομόλογα αυτά προκειμένου να απεμπλακεί η χώρα από την τρόικα και να ξεκινήσει η ανάπτυξη της οικονομίας μας, πράγμα το οποίο δεν έπραξε ούτε μετά την υπ.αριθ. 67650/28-6-2013 απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης που διέλυσε κάθε δυσπιστία πάνω στο θέμα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που η ελληνική βουλή και η κυβέρνηση κατηγορούνται από τον Νοέμβριο 2012 από τον κ. Αρτέμιο Σώρρα για εσχάτη προδοσία και ο Υπουργός Οικονομικών για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος. Αν η ελληνική κυβέρνηση είχε ρευστοποιήσει τα ομόλογα θα είχε προκαλέσει πρωτοφανή ανάπτυξη στην χώρα μας και επομένως κανένας λόγος δεν θα συνέτρεχε για οικονομική κρίση εξ αιτίας της οποίας αφενός έχουν αυτοκτονήσει χιλιάδες και αφ’ ετέρου έχουν πτωχεύσει εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους πράγμα το οποίο συμβαίνει και στην δική μου περίπτωση.
Με την παρούσα δήλωση-πρόσκλησή μου, πρώτον διαμαρτύρομαι έντονα προς το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα έπρεπε να είχε ήδη ρευστοποιήσει τα ομόλογα των $600δις ως όφειλε εκ του θεσμού του και ελευθερώσει την χώρα και τους Έλληνες από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, και δεύτερον, για κάθε αναφερόμενη οφειλή μου προς την ΔΟΥ σας δηλώνω, σας καλώ και εξουσιοδοτώ να εισπράξετε τυχόντα ποσά οφειλής από τον αναφερόμενο λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Τράπεζα Μόντρεαλ του Καναδά, τώρα ή όποτε αυτό καταστεί εφικτό, ή απ’ όπου ρευστοποιηθούν τα $600δις, των οποίων μέτοχος τυγχάνω ο/η ίδιος/α ως αυτόχθων Έλλην/ίδα. Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σας αναφέρω το δικαίωμά μου για επανέλεγχο των αναφερόμενων από εσάς οφειλών μου προς το δημόσιο.

τόπος  ____ ,  __/12/2013                               Ο/Η δηλών/ούσα και προσκαλών/ούσα
.